KHÓA HỌC

Home   /   KHÓA HỌC

Hiểu được mối bận tâm tài chính của mỗi cá nhân, VNDIRECT thiết kế lộ trình đào tạo đầu tư chuyên nghiệp, trang bị kiến thức và

công cụ quản lý tài chính với các khóa học giúp bạn sẵn sàng tham gia đầu tư để đạt mục tiêu tài chính và đầu tư hiệu qủa

KHÓA HỌC DWEALTH: ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA AN TÂM – TỰ DO TÀI CHÍNH

Trang bị kiến thức về Tài chính cá nhân và Đầu tư tài chính cần thiết trước khi tham gia đầu tư, giúp bạn lựa chọn và phân bổ đầu tư đúng đắn để đạt mục tiêu bảo vệ sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư, 

.

KHÓA HỌC DTRADE: HUẤN LUYỆN GIAO DỊCH NHÀ NGHỀ

Mang lại hành trang giúp bạn tự tin trên hành trình nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với lộ trình huấn luyện từ cơ bản, chuyên sâu đến thực chiến

KHÓA HỌC DSTOCK: CHỨNG KHÓA A-Z

Cung cấp nền tảng kiến thức cần-phải-có cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, mang lại cho nhà đầu tư những thông tin hữu ích để đầu tư hiệu quả.