Khóa học

Home   /   Khóa học

Loading ...

ĐI HỌC 0 ĐỒNG – KHÓA 2 – THÁNG 4, 2019

Đến với Khóa Đào tạo Đi Học 0 Đồng: Đầu tư Chứng khoán A->Z – Cùng bạn chinh phục thị trường nhà đầu tư sẽ được đào tạo tổng quan về kiến thức đầu tư, và có cơ hội tiếp cận những hình thức đầu tư phù hợp nhu cầu cá nhân. Khóa Đào tạo Đi Học […]

Tìm hiểu thêm

Loading ...

ĐI HỌC 0 ĐỒNG – KHÓA 1 – THÁNG 3, 2019

Đào tạo tổng quan về kiến thức đầu tư, và có cơ hội tiếp cận những hình thức đầu tư phù hợp nhu cầu cá nhân.

Tìm hiểu thêm

Loading ...

Lịch học Tháng 12

Chủ đề: "Quản trị rủi ro trong đầu tư, nắm bắt xu hướng dòng tiền"

Tìm hiểu thêm

Loading ...

Lịch học Tháng 11

Chủ đề: "Sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư"

Tìm hiểu thêm

Loading ...

Lịch học tháng 10

Chủ đề: "Lựa chọn cổ phiếu thông minh, kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật"

Tìm hiểu thêm

Load More