Trần Anh Hùng

Home   /   Giảng viên   /   Trần Anh Hùng

Anh Trần Anh Hùng có trên 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, Là thành viên tích cực, uy tín trên các diễn đàn từ năm 2008, có nhiều lượt follow trên mạng xã hội chứng khoán - Stockbook và giới thiệu truyền bá phương pháp Canslim ở Việt Nam.

Anh Hùng có 3 năm làm trưởng phòng môi giới tư vấn tại VNDIRECT và kinh nghiệm làm việc tại nhiều môi trường qua 6 công ty chứng khoán lớn trên thị trường. Anh công tác VNDIRECT từ 6/2012 đến nay và là giảng viên đào tạo phân tích kỹ thuật cho nhân viên môi giới tại VNDIRECT, Đã đào tạo phương pháp Canslim cho nhà đầu tư. Anh được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về kỹ năng dẫn giảng “train the trainer”

Được đào tạo bài bản về kỹ năng marketing, NLP, khóa học tư duy làm giàu, phát triển bản thân

Được đào tạo bài bản về poker chuyên nghiệp để áp dụng quy tắc quản trị rủi ro vào đầu tư chứng khoán

Trần Anh Hùng

Trần Anh Hùng

Chuyên Viên Môi Giới Phòng 11 - VNDIRECT HO