Phan Nguyễn Hữu Phương

Home   /   Giảng viên   /   Phan Nguyễn Hữu Phương

Ông Phương Tham gia thị trường từ năm 2007 với hơn 13 năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Công tác ở VNDIRECT từ năm 2011 và phụ trách phòng Môi Giới 16 Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến 2019 và đảm nhận vai trò Giám đốc Phòng giao dịch Sala từ năm 2019 đến nay. Ông luôn mang đến sự tận tâm, phong cách làm việc chuyên nghiệp cho Khách hàng cũng như mọi nhà đầu tư tham gia đào tạo tại VNDIRECT.

Trải qua nhiều năm đầu tư. Ông nhận ra việc đầu tư vào các công ty tăng trưởng hàng đầu kết hợp với phương pháp giao dịch theo xu hướng đã hỗ trợ rất nhiều cho trong việc mang lại tỷ suất sinh lợi ổn định cho cá nhân và khách hàng của mình. Và đó cũng là lí do Ông đúc kết phương pháp đầu tư “Xu hướng & dẫn đầu” (Trending & Leading) để giới thiệu đến các nhà đầu tư trong hơn 2 năm qua.

Thị trường chứng khoán đang tăng trưởng mạnh trở lại trong hơn 2 năm qua với sự tham gia của thế hệ nhà đầu tư mới thứ 3 sau 2 giai đoạn bùng nổ 2006 và 2009. Việc trang bị kiến thức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đặc biệt là đối các giai đoạn biến động mạnh của thị trường.

Ngoài các hoạt động chính trên công ty, Ông Phương còn thương xuyên tham gia nhận định và đánh giá trên truyền hình chuyên về kinh tế tài chính như FBNC.

Phan Nguyễn Hữu Phương

Phan Nguyễn Hữu Phương

Giám đốc Phòng giao dịch Sala, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT