Phạm Quốc Trưởng

Home   /   Giảng viên   /   Phạm Quốc Trưởng

Ông Trưởng có kinh nghiệm trải rộng nhiều mảng từ giảng dạy nghiên cứu cho đến kỹ sư, nhà quản lý và nhà tư vấn đầu tư, với hơn 4 năm đầu tư theo phương pháp phân tích cơ bản.

Với kinh nghiệm 4 năm giảng dạy tại Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội, 1.5 năm học Thạc sĩ tại Australia, ông Trưởng có kỹ năng thuyết trình cuốn hút và phương pháp tiếp cận vấn đề triệt để, luôn tìm đến cội nguồn của tri thức.
Ông Trưởng có 3 năm kinh nghiệm điều hành trạm trộn bê tông EastCoast lớn nhất Singapore của công ty PanUnited, với 40 công nhân, 55 lái xe và 80 khách hàng. Ông Trưởng đã kinh qua việc quản trị tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp: bảo dưỡng máy móc, quản trị công nhân đa quốc gia (Singapore, Malaysia, Myanmar, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan), quan hệ khách hàng, quản trị vật liệu, quản trị chất lượng sản phẩm, quản trị tiến độ công việc. Từ đó ông Trưởng có một cách nhìn toàn diện sâu sắc về vận hành, quản lý và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp..

Khi bước vào lĩnh vực tài chính và đầu tư chuyên nghiệp, ông Trưởng có những cách phân tích sâu sắc và đánh giá mang tính trải nghiệm và thực chiến. Ông Trưởng có một quan điểm xuyên suốt từ tài chính tới vận hành của doanh nghiệp, trong đó các con số thể hiện của mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.
Với đam mê chia sẻ khoa học đầu tư, ông trở thành một Giảng viên nội bộ của VNDIRECT rất được các học viên yêu thích bởi những giải thích mang tính logic thực tiễn trước các vấn đề được nêu ra.

Phạm Quốc Trưởng

Phạm Quốc Trưởng

Chuyên viên MG 26 - VNDIRECT HO