Phạm Anh Khoa

Home   /   Giảng viên   /   Phạm Anh Khoa

Ông Khoa đã Tốt nghiệp chuyên ngành Thị trường chứng khoán, khoa Ngân hàng tài chính tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Ngay từ thời đại học, Ông Khoa đã là thành viên tích cực trong các hoạt động đầu tư và tham gia làm việc tại các công ty Chứng khoán.

Tiếp tục tập trung phát triển chuyên sâu vào lĩnh vực đầu tư, Ông Khoa đã có trong tay chứng chỉ Chuyên gia Phân tích Kỹ thuật CMT® (Chartered Market Technician) bởi Hiệp hội CMT®. Bằng CMT có thể được so sánh tương đương với bằng MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) và bằng CFA (chuyên viên phân tích tài chính - chủ yếu là phân tích cơ bản).

Hiệp hội những nhà kỹ thuật thị trường (CMT) là hiệp hội kỹ thuật lâu đời nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Hiệp hội này được thành lập năm 1972 để khuyến khích các ý tưởng về kỹ thuật giao dịch, đào tạo cho công chúng cũng như các cộng đồng đầu tư, và ban hành một nguyên tắc đạo đức và chuẩn mực chuyên nghiệp trong cộng đồng phân tích kỹ thuật.

Ngoài ra, ông Khoa cũng tập trung vào công việc quản lý Quỹ và có chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, cùng 9 năm kinh nghiệm làm ủy thác đầu tư và chuyên viên phân tích cao cấp tại Chứng khoán Bảo việt, Chứng khoán VNDIRECT và Công ty quản lý quỹ một thành viên IPA.
Hiện nay, ông Khoa đang làm chuyên viên tư vấn đầu tư tại VNDIRECT, bộ phận luôn cung cấp các thông tin nhận định và ý tưởng đầu tư hữu ích ch mọi nhà đầu tư trên thị trường.

Phạm Anh Khoa

Phạm Anh Khoa

Chuyên viên Tư vấn đầu tư - VNDIRECT HO