Huỳnh Tuấn Tùng

Home   /   Giảng viên   /   Huỳnh Tuấn Tùng

Anh là giảng viên có kinh nghiệm 5 năm trong ngành chứng khoán. Anh công tác tại VNDIRECT từ 1/2015 đến nay và là giảng viên đào tạo phân tích kỹ thuật cho nhân viên môi giới tại VNDIRECT, cũng đã đào tạo phương pháp CANSLIM cho nhà đầu tư.
Anh được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về kỹ năng dẫn giảng “Train The Trainer” (Quán quân khóa 2017 tại VNDIRECT). Anh cũng đã được đào tạo chuyên nghiệp về NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy), tư duy làm giàu, phát triển bản thân.

Đã từng giảng dạy nhiều lớp bao gồm:
- Lớp học 0 đồng: Phân tích kỹ thuật cơ bản
- Hội thảo phòng MG5: CANSLIM, Chiến thuật giao dịch 3C, Quản trị rủi ro giao dịch
- Lớp nội bộ cho Nhân viên của VNDIRECT về Phân tích kỹ thuật, Kỹ thuật Giao dịch Dellphic

Đồng thời anh cũng là thành viên chủ chốt của ``Tổ phân tích kỹ thuật chuyên môn VNDIRECT``. Được học viên trong và ngoài công ty đánh giá cao về năng lực truyền đạt và nội dung kiến thức đã chia sẻ Triết lý tư vấn đầu tư của anh chú trọng vào chọn lọc cổ phiếu tăng trưởng bền vững bằng việc kết hợp giữa phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và đặc biệt là quản trị rủi ro trong giao dịch. Sự kết hợp trên đã đem lại thành tích nổi bật cho anh, được công nhận trong kết quả đầu tư và phản hồi từ chính khách hàng và học viên của mình.

Huỳnh Tuấn Tùng

Huỳnh Tuấn Tùng

Chuyên gia VNDIRECT