Đặng Trần Phục

Home   /   Giảng viên   /   Đặng Trần Phục

Ông Phục đã từng làm việc tại các vị trí: Chuyên Viên Phân Tích, Tổ trưởng Tổ Đào Tạo Phân Tích, Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Cao Cấp tại các doanh nghiệp hàng đầu về chứng khoán như FPT, VNDIRECT.

Trong 10 năm kinh nghiệm đầu tư của mình, Ông Phục đã tư vấn cho rất nhiều khách hàng doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, lựa chọn & định giá cổ phiếu. Đồng thời xây dựng danh mục & chiến lược đầu tư cho khách hàng doanh nghiệp định kì hàng quý.

Ông Phục có hơn 5 năm kinh nghiệm đào tạo & giảng dạy về phân tích kinh tế vĩ mô, các xu hướng thị trường tại Việt Nam cho hơn 450 môi giới và trên 800 nhà đầu tư. Ông cũng là một thành viên nổi bận, nhận được nhiều giải thưởng ấn tượng như: “Môi giới xuất sắc nhất” tại Year End – Party 2015, Giải Nhất – Tri thức kinh doanh năm 2016 với 500 nhân viên tham gia, Giải Ý tưởng đầu tư xuất sắc nhất – Tri thức kinh doanh năm 2016, Giả Ba – Tri thức môi giới năm 2015 với hơn 400 nhân viên tham gia, Giải Ba – Tri thức môi giới năm 2014 với hơn 300 môi giới tham gia.

Ông Đặng Trần Phục hiện đang làm việc tại Phòng Khách hàng Tổ chức thuộc công ty cổ phần chưng khoán VNDIRECT.

Đặng Trần Phục

Đặng Trần Phục

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp