Đăng ký sự kiện Khóa học DWEALTH tháng 07/2020

Home   /   Đăng ký sự kiện Khóa học DWEALTH tháng 07/2020
Sau mỗi buổi học, VNDIRECT sẽ mời bạn gia nhập cộng đồng để cùng thảo luận và được các chuyên gia giải đáp vấn đề tài chính của bạn. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không sử dụng cho mục đích khác.
Bạn vui lòng đặt câu hỏi, nêu tình huống cụ thể phục vụ cho mục tiêu thảo luận tại Hội thảo và nhận được sự hỗ trợ từ Ban Chuyên gia tư vấn. BTC sẽ không hiện danh tính khi sử dụng câu hỏi, tình huống trong Hội thảo.