Bài viết

Home   /   Bài viết   /   Kiến thức đầu tư   /   Ý nghĩa của các chỉ số trong đầu tư

Ý nghĩa của các chỉ số trong đầu tư

Trong phân tích cơ bản thì việc đọc và hiểu được các chỉ số trên Báo cáo tài chính là vô cùng quan trọng, nó như việc chung ta tham khám tình hình sức khỏe của một doanh nghiệp một cách tổng quát. Vậy các chỉ số trong báo cáo có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các chỉ số cơ bản sau:

  • Tỷ suất sinh lời trên tài sản ROA (Return On total Assets)

ROA = Lợi nhuận sau thuế / Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ

Hệ số này phản ánh mỗi đồng vốn của doanh nghiệp sử dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. ROA càng cao thì càng tốt vì chứng tỏ doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả.

  • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE (Return on common Equity)

ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân sử dụng trong kỳ

Đây là một chỉ tiêu mà các nhà đầu tư vô cùng quan tâm vì hệ số này đo lường mức lợi nhuận sau thuế thu được trên mỗi đồng vốn của chủ sở hữu trong kỳ bỏ ra.

Chi tiêu này phản ánh tổng hợp tất cả các khía cạnh về trình độ quản trị tài chính, trình độ quản trị tài sản và trình độ quản trị nguồn vốn của công ty. Do đó, ROE càng cao thì sẽ càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.

  • Thu nhập một cổ phiếu thường EPS (Earnings per Share)

EPS = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức trả cho cổ đông ưu đãi) / Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

Đây cũng là tiêu chi không thể bỏ qua trong phân tích cơ bản, nó phản ánh mỗi cổ phiếu phổ thông thu được bao nhiêu lợi nhuận sau thuế.

Hệ số EPS cao hơn so với các ngành doanh nghiệp cạnh tranh khác là một trong những mục tiêu mà các nhà quản lý doanh nghiệp luôn hướng đến.

  • Giá trị sổ sách P/B ( Price to Book ratio)

P/B = Giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu / Giá trị ghi sổ quý gần nhất của cổ phiếu

Chỉ số này phản ảnh mối liên hệ giữa giá trị thường và giá trị sổ sách một cổ phần của công ty. Từ đó cho thấy sự khác biệt giữa giá trên thị trường với giá trị sổ sách.

Nếu P/B < 1 (Giá thị trường < Giá trị ghi sổ) có thể phản ánh:

  • Thu nhập trên tài sản của công ty là quá thấp
  • Giá trị tài sản của công ty bị thổi phồng quá mức
  • Doanh nghiệp bán cổ phần với mức giá thấp hơn giá trị ghi sổ

Nếu P/B >1 (Giá thị trường > Giá trị ghi sổ): công ty làm ăn khá tốt, thu nhập trên tài sản cao.

Lưu ý chỉ số P/B chỉ hữu ích khi xem xét các công ty có giá trị tài sản tương đối lớn.

  • Hệ số giá trên thu nhập P/E (Price Earnings ratio)

P/E = Giá trị một cổ phiếu / Thu nhập một cổ phiếu (EPS)

Đây là chỉ số nhà đầu tư hay xem xét có nên đầu tư vào cổ phiếu này hay không. Hệ số này càng cao thì tiềm năng phát triển của công ty là càng lớn.

 

(Tổng hợp)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *